Informacje o Banku

2017.04.26

PKO Bank Polski 3. raz Filarem Budżetu według dziennika „Rzeczpospolita”

  • Lider polskiego sektora bankowego największym płatnikiem CIT-u wśród instytucji finansowych
  • Wartość odprowadzonych przez PKO Bank Polski podatków w 2016 roku była dwukrotnie wyższa niż w 2015 i wyniosła 2,5 mld zł

PKO Bank Polski został uhonorowany przez dziennik „Rzeczpospolita” nagrodą Filar Budżetu za ubiegłoroczne wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku CIT. Lider polskiego sektora bankowego jest największym jego płatnikiem wśród instytucji finansowych i drugim spośród wszystkich firm w rankingu. Tegoroczna nagroda dla Banku jest już trzecią w tym rankingu, a od pierwszej edycji Filarów Budżetu należy on do pięciu największych płatników skarbu państwa.

- Płacenie podatków to nie tylko obowiązek fiskalny, ale także patriotyczny spoczywający na każdym obywatelu i firmie. PKO Bank Polski wypełnia ten obowiązek. W ten sposób przyczynia się do realizacji ważnych, z punktu widzenia Polski i Polaków, projektów społecznych oraz inwestycyjnych – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, który odebrał nagrodę podczas uroczystej gali.

W 2016 roku PKO Bank Polski regulując zobowiązanie podatkowe odprowadził do budżetu państwa ok. 2,5 mld zł, co stanowiło 1,3 proc. dochodów budżetowych osiągniętych z tytułu tych kategorii podatków. Na kwotę złożyły się wpłaty z tytułu podatku CIT - 1,1 mld zł (4,6 proc. dochodów państwa z tego tytułu), zryczałtowany podatek dochodowy do osób fizycznych - 0,3 mld zł (4 proc.), podatek dochodowy do osób fizycznych w kwocie – ok. 0,3 mld zł (0,7 proc) oraz wpłaty z tytułu podatku VAT – 14,6 mln zł (0,01 proc.). Największy, bo ponad 26 proc. udział Bank miał we wpływach do budżetu z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, do którego odprowadził ok 0,8 mld zł.  

PKO Bank Polski, w okresie 2014-2015, rocznie zasilał finanse publiczne kwotą ok. 1,3 mld zł. W 2016 r. wartość ta była dwukrotnie wyższa, m.in. w związku z wprowadzeniem podatku bankowego. W sumie, w ciągu ostatnich trzech lat Bank zapłacił 5,2 mld zł. podatków, w tym CIT-u łącznie ponad 2,6 mld zł, co stanowi 3,60 proc. wpływów budżetowych z tego tytułu.

Nagroda Filar Budżetu to element Rankingu Lista 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw „Rzeczpospolitej”. Jest ona uznawana za najbardziej prestiżowy ranking przedsiębiorstw w Polsce, ukazujący obraz gospodarki i zachodzące w niej zmiany.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2016 roku jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,87 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 285,6 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 7,9 mln kart płatniczych, Bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad milion aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.