Informacje o Banku

2017.04.03

Oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego w Czechach rozpoczyna działalność

  • 3 kwietnia rozpoczął działalność operacyjną oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego w Pradze.
  • Z jego usług mogą korzystać polskie firmy działające na rynku czeskim, a także czeskie firmy      prowadzące interesy w Polsce.
  • Otwarcie oddziału w Czechach to kontynuacja strategii wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm.

3 kwietnia 2017 roku rozpoczął działalność oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego w Pradze. PKO Bank Polski, Czech Branch chce być bankiem pierwszego wyboru dla polskich spółek działających na rynku czeskim oraz bramą dla czeskich spółek wchodzących na rynek polski. Oddział w stolicy Czech jest drugim po Frankfurcie nad Menem, zagranicznym oddziałem korporacyjnym PKO Banku Polskiego.

-Otwarcie oddziału w Pradze to ważny krok w rozwoju Banku. Będąc niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, konsekwentnie wdrażamy strategię polegającą na wspieraniu rodzimych przedsiębiorstw działających na światowych rynkach oraz takich, które aspirują do rozwoju międzynarodowego. Czechy są jednym z najważniejszych rynków zagranicznych dla polskich firm i dlatego także tam PKO Bank Polski chce być dla nich partnerem finansowym pierwszego wyboru – podkreśla Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Szeroka oferta dla przedsiębiorców

Zlokalizowana w Pradze placówka Banku funkcjonuje pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Działalność oddziału koncentruje się na obsłudze klientów korporacyjnych, czyli jest analogiczna do tej prowadzonej w oddziale PKO Banku Polskiego we Frankfurcie. Oferta oddziału czeskiego obejmuje: prowadzenie rachunków rozliczeniowych, obsługę rozliczeń bezgotówkowych, lokowanie nadwyżek środków w formie depozytów, finansowanie krótko, średnio i długoterminowe, oraz świadczenie usług z zakresu zarzadzania płynnością i obsługi produktów trade finance. Istotnym elementem oferty rozliczeń są realizowanie w czasie rzeczywistym płatności miedzy rachunkami prowadzonymi w PKO Banku Polskim. Klienci Oddziału w Pradze mogą również korzystać bezpośrednio z oferty centrali PKO Banku Polskiego w Warszawie w zakresie m.in. rozwiązań skarbowych.

Dyrektorem oddziału w Pradze jest Jacek Kasprzewski, który prawie 30 lat temu rozpoczął trwającą do dziś karierę bankową. Od 1995 roku pracował w Chase Manhattan Bank w Paryżu, a od końca 1996 roku w przedstawicielstwie banku w Warszawie. Po jego fuzji z J.P. Morgan w 2000 roku, objął funkcję Dyrektora Wykonawczego w dziale Treasury Services, zajmując się współpracą z bankami Europy Środkowej i Izraela, natomiast od 2011 do 2016 roku był również dyrektorem Oddziału J.P. Morgan Chase w Polsce.

Czechy – jeden z ważniejszych partnerów gospodarczych polskich firm

Czechy są jednym z ważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych Banku. W ubiegłym roku nasi południowi sąsiedzi zajmowali 3. miejsce w polskim eksporcie (udział 6,6%) oraz 7. miejsce w polskim imporcie (udział 4,1%). Według wstępnych danych GUS, w 2016 roku polski eksport do Czech osiągnął poziom blisko 12,1 mld EUR, zwiększając się o 1,2% r/r. Polskimi hitami eksportowymi na czeskim rynku  są m.in. części i akcesoria samochodowe, silniki, oleje ropy naftowej oraz meble.

 

 

PKO Bank Polski kontynuuje wspieranie ekspansji zagranicznej polskich firm

Uruchomienie placówki korporacyjnej PKO Banku Polskiego w Czechach jest elementem strategii ekspansji międzynarodowej Banku zakładającej podążanie za klientami i wspieranie rozwoju polskich firm. Jej istotnym elementem było wyjście na rynek niemiecki. W grudniu 2015 roku PKO Bank Polski otworzył pierwszą zagraniczną placówkę - oddział korporacyjny we Frankfurcie nad Menem. Bank jest też obecny ż na Ukrainie, gdzie działa należący do grupy kapitałowej Kredobank oraz w Szwecji gdzie od 2013 roku funkcjonuje spółka PKO Leasing Sverige. Równolegle do zwiększania fizycznej obecności na rynkach zagranicznych, rozwijana jest także oferta finansowania handlu międzynarodowego na odległych rynkach. Bank współpracuje z bankami korespondentami w każdym istotnym regionie świata, był też pierwszym polskim Bankiem gotowym do dokonywania rozliczeń z Iranem po zniesieniu części sankcji nałożonych na ten kraj. W ostatnim czasie PKO Bank Polski wzmacnia swój potencjał do wzajemnych rozliczeń w regionie Zatoki Perskiej.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2016 roku jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,87 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 285,6 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 7,9 mln kart płatniczych, Bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad milion aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.