Informacje o Banku

2013.06.06

Lawina nagród dla PKO Banku Polskiego

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, Najlepszy Bank Roku spośród liderów sektora Private Equity oraz wyróżnienie w kategorii Doskonała Strategia Employer Branding dołączyły do kolekcji wyróżnień PKO Banku Polskiego.

Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP z rąk Bronisława Komorowskiego odebrał prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło podczas uroczystej Gali na Międzynarodowych Targach Poznańskich. PKO Bank Polski jako jedyny z laureatów otrzymał dwie nominacje. Kapituła Konkursu przyznała je w kategoriach Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (wyróżnienie to Bank otrzymał także w ubiegłym roku) oraz Innowacyjność. Nominacje oraz nagroda nazywana „Polskim Gospodarczym Noblem” są wyrazem uznania za wkład Banku w rozwój gospodarczy kraju oraz budowę pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki.

- Mając świadomość skali wpływu PKO Banku Polskiego na otoczenie, stawiamy na zrównoważony rozwój, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby pracowników, rynku i społeczeństwa. Kluczową rolę w naszym modelu funkcjonowania odgrywają etyka, uczciwość, współpraca, zaufanie i szacunek do wszystkich grup interesariuszy - mówi prezes Zbigniew Jagiełło.

Do tegorocznej, jedenastej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP zgłoszonych zostało blisko 100 firm. Największą liczbę wniosków złożono w kategorii Innowacyjność. Spółki nominowane do wyróżnienia wybrała  21-osobowa Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Wiesława Rozłuckiego. W tym roku laureatami Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zostały: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma (kategoria Innowacyjność), KGHM Polska Miedź  (kategoria Obecność na Rynku Globalnym) oraz  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska (kategoria  Zielona Gospodarka).

PKO Bank Polski został również uhonorowany złotą statuetką w konkursie Diamenty Private Equity w kategorii Najlepszy Bank Roku. Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z branżą private equity, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną i innowacyjnością. Kapituła konkursu nominowała ponad 40 liderów sektora Private Equity w ośmiu kategoriach: najlepszy fundusz roku, najlepsze wyjście roku, najlepszy bank roku, doradca corporate finance roku, doradca prawny roku, transakcja roku, osobowość roku i najlepsza spółka portfelowa. Nagrodę w imieniu PKO Banku Polskiego odebrał Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski otrzymał także pierwsze miejsce za kampanię wizerunkowo – rekrutacyjną „Jeden Bank. Wiele Pasji” w kategorii Doskonała Strategia Employer Branding w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2013, zorganizowanym przez HRM Institute oraz Markline. Nagroda w tej kategorii jest przyznawana instytucjom, które z sukcesem opracowały i wdrożyły strategię employer branding w swojej organizacji. Dobrze zdefiniowana i wdrożona ma znaczący wpływ na przyciąganie, zaangażowanie i retencję talentów.

Celem kampanii było budowanie wizerunku PKO Banku Polskiego jako nowoczesnej instytucji finansowej otwartej na młodych i utalentowanych ludzi. Kampanię „Jeden Bank. Wiele Pasji” rozpoczął 21 marca - zorganizowany po raz pierwszy w Centrali - Dzień Otwarty. Siedzibę Banku odwiedziło 50 studentów uczelni z Warszawy, Katowic, Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia. W trakcie spotkania, studenci mieli okazję poznać możliwości kariery w strukturach PKO. Zaprezentowano Bank przez pryzmat wdrażanych innowacyjnych rozwiązań oraz bezpośrednich spotkań z pracownikami, rozwijającymi karierę w PKO i posiadającymi ciekawe pasje pozazawodowe. W ramach kampanii przedstawiciele Banku odwiedzili także najlepsze uczelnie ekonomiczne w kraju. Na Uniwersytetach Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz UMCS w Lublinie, a także w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej prowadzili prezentacje dotyczące Banku i jego oferty, połączone z wykładami merytorycznymi ekspertów. Na stoiskach rekrutacyjnych na studentów czekali pracownicy, którzy odpowiadali na pytania i przekazywali informacje na temat aktualnych ofert praktyk i staży w PKO Banku Polskim. 

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2013 roku wyniósł 781,4 mln zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport Roczny PKO Banku Polskiego za 2011 rok Nagrodą Główną w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank zwyciężył w tej kategorii już drugi rok z rzędu. PKO Bank Polski otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu 50 największych banków w Polsce 2012 branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za Najwyższą efektywność w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu 100 najcenniejszych firm „Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która nagrodziła Bank oraz Inteligo Financial Services statuetką Dobroczyńcy Roku 2010 oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.