Informacje o Banku

2017.09.08

Grupa PKO Banku Polskiego przejmie KBC TFI

Jeszcze atrakcyjniejsza oferta produktowa i dalsze zwiększenie skali działania - to spodziewane efekty planowanego połączenia PKO TFI z przejmowanym przez Grupę PKO Banku Polskiego KBC TFI. PKO Bank Polski podpisał właśnie umowę dotyczącą nabycia od KBC Asset Management 100% akcji w KBC TFI poprzez spółkę zależną PKO Banku Polskiego – PKO BP Finat Sp. z o. o.

Ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. Do jej finalizacji, planowanej w pierwszym kwartale 2018 roku, konieczne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i brak sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

PKO TFI, działające w Grupie PKO Banku Polskiego, z aktywami o łącznej wartości 23,2 mld zł, już obecnie jest liderem polskiego rynku funduszy detalicznych. Natomiast KBC TFI, wedle stanu na koniec lipca 2017 roku, zarządzało aktywami o wartości 4 mld zł. Docelowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach Grupy PKO Banku Polskiego zostaną połączone.

- Strategia Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego zakłada rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez fuzje i przejęcia. Uważnie śledzimy to, co się dzieje na rynku i staramy się jak najlepiej wykorzystać nadarzające się okazje do umocnienia pozycji naszych spółek zależnych w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Przejęcie KBC TFI dodatkowo wzmocni naszą zdolność do oferowania klientom różnorodnych i atrakcyjnych form inwestowania. Z kolei klienci przejmowanego TFI, zachowując dotychczasową jakość obsługi, zyskają dostęp do kompleksowej oferty Grupy PKO – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Planowane połączenie z KBC TFI dodatkowo przyspieszy dotychczasowy, dynamiczny rozwój PKO TFI, które już teraz jest największym w Polsce towarzystwem w segmencie funduszy detalicznych, z udziałem w rynku na poziomie blisko 15%. Szybko wzrasta również liczba jego klientów, która w pierwszych 8 miesiącach 2017 roku zwiększyła się o ponad 35 tys. i obecnie wynosi 482 tys., co czyni PKO TFI największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem liczby klientów.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 827 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 286,4 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,1 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,2 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już niemal 1,5  mln aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.