Informacje o Banku

2018.03.22

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zwycięzcą konkursu Byki i Niedźwiedzie

  • DM PKO Banku Polskiego z tytułem „Domu Maklerskiego Roku”.
  • Doceniono aktywność na pierwotnym i wtórnym rynku akcji oraz ofertę dla klientów indywidualnych.

W 24. edycji konkursu Byki i Niedźwiedzie organizowanego przez „Parkiet”, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego otrzymał statuetkę Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego domu maklerskiego.

O zwycięstwie zdecydowały m.in. organizacja dwóch największych ubiegłorocznych debiutów, czyli Play Communications oraz Dino i aktywność na rynku wtórym.

- Mamy mocną pozycję na rynku. Odnotowaliśmy blisko 10 proc. udziału w rynku w 2017 roku i obrót akcjami na kwotę ponad 45,5 mld zł. Doradzaliśmy też w transakcjach IPO o największej wartości. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego po ośmiu latach zdetronizował konkurencję w rocznym podsumowaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - powiedział Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Ubiegły rok był udany dla Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Giełda Papierów Wartościowych przyznała mu tytuł Brokera Roku 2017 m.in. za organizację pierwszych ofert publicznych akcji największej łącznej wartość i najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku. W 2017 roku aż siedmiokrotnie był liderem wartości miesięcznych obrotów akcjami na GPW. Uzyskał też najwyższe noty, aż w sześciu kategoriach na siedem, ocenianych przez inwestorów w ankietach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2017. Dodatkowo, w rankingu „Parkietu”, zespół analiz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego inwestorzy instytucjonalni uznali za najlepszy w Polsce w 2017 roku.

„Byki i Niedźwiedzie” to nagrody przyznawane corocznie najlepszym spółkom giełdowym oraz instytucjom i organizatorom rynku kapitałowego. Przyznawanie statuetek ma na celu wyróżnienie, a tym samym promowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,1 mld zł (najwięcej w polskim sektorze bankowym) a wartość aktywów sięgnęła niemal 300 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,3 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.